ZWROT PODATKU ZA PRACĘ ZA GRANICĄ

Każdy, kto pracował legalnie na terenie: Niemiec, Holandii, Austrii, Anglii, Irlandii lub USA, może starać się o zwrot podatku dochodowego. Podatek ten potrącany jest od wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę i odprowadzany do zagranicznego urzędu skarbowego.

Terminy rozliczeń

W każdym kraju termin składania zeznań podatkowych jest ustanowiony przez odrębne przepisy i tak można rozliczać:
 • w Niemczech 4 lata wstecz,
 • w Austrii 5 lat wstecz,
 • w Holandii 5 lat wstecz,
 • w Anglii 5 lat wstecz,
 • w Irlandii 4 lata wstecz,
 • w USA 3 lata wstecz.

Dokumenty podatkowe

Podstawowym dokumentem potrzebnym do złożenia zeznania podatkowego, jest dokument podatkowy, który podatnik powinien otrzymać od pracodawcy na koniec pracy lub powinien zostać przesłany przez pracodawcę, na adres zamieszkania podatnika w Polsce, po zakończeniu roku podatkowego. Nazwy tych dokumentów różnią się w zależności od kraju, a ich nazwy to:
 • w Niemczech Lohnsteuerbescheinigung,
 • w Austrii Lohnzettel,
 • w Holandii Jaaropgaaf,
 • w Anglii P45 lub P60,
 • w Irlandii P45 lub P60,
 • USA – W2.

W przypadku braku dokumentu podatkowego nasza firma pomaga w jego odzyskaniu.

Rok podatkowy

W Niemczech, Austrii, Holandii i Irlandii rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, natomiast w przypadku Anglii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia.

Numer podatkowy

Każdej osobie pracującej za granicą nadawany jest numer podatkowy, czyli odpowiednik polskiego NIP-u. W każdym kraju ma on inną nazwę i tak:
 • w Niemczech - Steuernummer,
 • w Austrii – Versicherungs-nummer,
 • w Holandii - SOFI-Nummer – obecnie BSN numer,
 • w Anglii - NIN - National Insurance Number,
 • w Irlandii - PPS Number - Personal Public Service Number,
 • USA - SSN - Social Security Number.

Forma zwrotu

W przypadku Niemiec, Austrii i Holandii zagraniczny urząd skarbowy przelewa pieniądze na podane przez podatnika konto. Może to być zarówno konto polskie – walutowe lub złotówkowe, jak i konto zagraniczne. Natomiast w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii zwrot podatku następuje w postaci czeku, który otrzymuje podatnik na adres zameldowania w Polsce. Czek można zrealizować w dowolnie wybranym banku. Okres ważności czeku to 6 miesięcy.

Kwota zwrotu podatku zależy przede wszystkim od tego jak długo dana osoba pracowała za granicą, ile zarabiała i jaki procent podatku był odprowadzany od jej wynagrodzenia.

PRZELICZNIK WALUT
Przelicz ze złotówek
Wybierz walutę:
Podaj wartość :
Wynik:
Przelicz na złotówki
Wybierz walutę:
Podaj wartość:
Wynik: