Irlandia

Z Irlandii możesz rozliczyć się do 4 lat wstecz,

Rok podatkowy: pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia,

Dokument podatkowy: P45 lub P60 wystawione przez pracodawcę irlandzkiego, w przypadku braku dokumentów pomagamy w ich odzyskaniu,

Forma zwrotu: przelew środków na konto podane przez podatnika, konto bankowe może być zarówno polskie – walutowe lub złotówkowe, jak i konto zagraniczne, konto musi należeć do podatnika lub też czek przysłany na adres podatnika do zrealizowania w banku,

Dokumenty z Polski: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z Polski wydane na druku urzędu,