Wielka Brytania

Na rozliczenie z Anglii masz 5 lat,

Rok podatkowy: nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku,

Dokument podatkowy: P45 lub P60 wystawione przez pracodawcę angielskiego, ewentualnie ostatnie Payslipy od wszystkich pracodawców, w razie braku dokumentów pomagamy w ich odzyskiwaniu,

Forma zwrotu: imienny czek otrzymywany na adres podany przez podatnika, który należy zrealizować w banku,

Ważność czeku: czek jest ważny 6 miesięcy od momentu wystawienia, data znajduję się na czeku,

Dokumenty z Polski: nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów,